شرکت پارس بویر پازنان http://pars2648.ir fa پروژه پالایش و ارتقاءنفت آبادان http://pars2648.ir/shown.php?id=34" > پروژه پالایش و ارتقاءنفت آبادان http://pars2648.ir/shown.php?id=33" > پیشرفت فاز عملیات اجرایی پروژه پالایش و ارتقاء نفت آبادان http://pars2648.ir/shown.php?id=32" > پیشرفت فاز واحد اجرایی UINT PR 5603 و UINT PR 5601 اجرای ازمایشی عملیات رنگ کاری خط لوله 36 اینچ کوهدشت - خرم اباد http://pars2648.ir/shown.php?id=31" > گروه اجرای خارج ار کشور هستند با مدیر پروژه خط لوله 36 اینچ مهندس گل محمدی و سرپرست کارگاه شرکت سکاف مهندس پروین و مهندس عیسی دسترس مدیر پروژه پیمانکاری اجرایی شرکت پارس بویر پازنان رنگ مورد ازمایش ( کنوسا ) مدیر پروژه های - عملیاتی شرکت پارس بویر پازنان http://pars2648.ir/shown.php?id=30" > تماس : 09177437076 مهندس عیسی دسترس Email : eisadastrasi1992@gmail.com خطوط لوله گاز ایران http://pars2648.ir/shown.php?id=29" > خطوط لوله گاز ایرانخطوط لوله گاز سراسری ایرانخط لوله سراسری یا خط انتقال گاز سراسری به انگلیسی (IGAT: Iran Gas Trunk-line) به کلیه خطوط لوله انتقال گاز (قطر بالا) در سرتاسر کشور (ایران) گفته می‌شود که از محل پالایش (یا ذخیره‌سازی) گاز طبیعی تا ایستگاه افت فشار گاز در ورودی شهرها جهت توزیع برای مصرف‌کننده گسترده شده است.