شرکت پارس بویر پازنان ( رزومه کاری )

 برای دریافت کلیک کنید ..../

 

  

"شرح عملیات اجرایی و پروژه های تمام شده و در دست اجرا شرکت پارس بویر پازنان "

 

1-    اجراي عملیات تکمیلی سیویل و تجهیز کارگاه  ارتقاء ظرفیت پالایش نفت آبادان با کارفرمایی شرکت سکاف و مشارکت ODCC , SINOPEC  به عنوان کارفرمایی اصلی به شماره قرارداد ARUP-C.96120 تاریخ شروع 20/01/1397  در دست اجرا......

2-
اجراي عملیات حفاري کانال ( لوله گذاري بالشتک خاکریزي- خاکسرندي ریسه حمل مواد خاکی-فیبر نوري-عبور از موانع و ......) پروژه احداث خط انتقال گاز 36 اینچ کوهدشت- خرم اباد با کارفرمایی شرکت سکاف  تاریخ شروع  - 1396/02/05- در دست اجرا

3.................