اینجانب رسول دسترس  افتحار دارم پس از 15سال مدیر عاملی شرکت اعلام نمایم که در 15 سال گذشته شركت پارس بویر پازنان  توانسته سهمی كوچك ولی سازنده در بخش سازندگی كشور با اجرا و احداث تعداد زیادی پروژه  داشته باشد و موفقیت مجموعه خود را مدیون:

  • بهره گیری از حداكثر منابع داخلی کشور، باور داشتن به خلاقیت و توانائی مهندسین و كارشناسان ایرانی كه توانسته اند، با اجرای با کیفیت پروژه ها، عمر مفید پروژه ها را بالا برده و در هزینه و زمان صرفه جویی نموده و بومی سازی تکنولوژی در صنعت ساخت پدید آوردند.
  • استفاده از آخرین استانداردها، بهره گیری از تكنولوژی نوین، ارائه ابتكارات سازنده و خلاق، بهره گیری از دانش و تجارب متخصصین و كارشناسان از جمله اهداف اصلی شركت بوده كه در طی این مدت تحقق یافته است.
  • ما همگی معتقد به كار گروهی كه با دلسوزی، صمیمیت، انگیزه و عشق همراه باشد هستیم و سعی می نمائیم كه این صفات را در همه ایجاد کنیم.
  • ما همگی با اتکال به خداوند بزرگ تا حد توانائی خویش فعالیت نمودیم و باور داریم كه انجام و اتمام هیچكدام از پروژه های زیر ساختاری پیچیده بدون همكاری صمیمانه بین ما امكان پذیر نبوده است.
  • ما همگی امیدواریم كه در آینده موفقیتهای بزرگتری با تلاش همكاران ارزشمند خود در شركت در خصوص ارائه خدمت به میهن عزیزمان بدست آوریم.